GRP-rør, duktile støpejernrør og isolerte rør

Innvendig rehabilitering av rør

Rørkoblinger

Ventiler

Markedets beste priser

Encono bidrar til å bedre prosjekters lønnsomhet ved å optimalisere rørgatas falltap og pris levert ved anlegget. Ofte kan alternativ rørgate med redusert falltap leveres rimeligere. Lavere investering kombinert med økt kraftproduksjon kan bedre prosjekters lønnsomhet med flere prosenter.

Kvalitet i verdensklasse

Vi leverer produkter fra følgende produsenter:

GRP-RØR OG RØRDELER:

DUKTILE RØR OG RØRDELER:

ISOLERTE RØR:

INNVENDIG REHABILITERING:

RØRKOBLINGER:

VENTILER:

Superlit

Samsun Makina

(På forespørsel)

Bortek

Bortek - Samsun Makina

Samsun Makina

Fra Nordbøåna kraftverk

Store dimensjoner...

Dokumentasjon av Superlit GRP rør akseptert av NVE

Encono leverte i 2013 inn dokumentasjon på langtidssikkerhetsfaktor for Superlit GRP- rør og vi har nå fått følgende tilbakemelding fra NVE:

"Ut fra dokumentasjonen har vi ingen merknader til langtidssikkerheten etter 50 år på røra samt dokumentasjonen av muffekoplingene.

Vi noterer at for PN 32 og PN 25 må sikkerhetsfaktoren reduseres noe i henhold til tabell 11 side 21 (hhv med faktoren 1,64 og 1,74)."

Fornøyde kunder

Fra Voldsetelva kraftverk

Trykkrørene er produsert av Superlit i Romania og levert av Encono AS. Det er første gang Blåfall benytter slike rør. Både daglig leder og utbyggingssjef dro til Romania for å sjekke produksjonen av rørene.

"- Vi har begge erfaring fra oljevirksomheten, og den rumenske bedriften sto ikke tilbake for noe av det vi har sett i oljebransjen", sier Arne Jakobsen, Blåfall.

Rørene ble pakket «rør i rør», fire inne i hverandre, noe som reduserte transportkostnadene.

Likevel måtte i alt 54 trailerlass med rør fraktes på den smale riksvei 720 til Voldset. Ikke ett rør ble skadd under transporten.

Kostnaden til trykk-rørene utgjør om lag sju millioner kroner.

Naturinngrepene i forbindelse med utbyggingen er moderate. Rørene ligger under skogsveien, som var der fra før.

Forbislippsventiler ved dammene sikrer at vassdraget ikke blir tørrlagt, av hensyn til fisken. Når anlegget står, slipper ventilen ut vann i noen timer.

Sitat: Energiteknikk - nr. 6 - september 2013

Kontakt oss

ENCONO AS

Besøksadresse:

Postadresse:

Email:

Mobil:

Org nr 912 166 007 MVA

Bruveien 11A, 3055 Krokstadelva

Postboks 146, 3054 Krokstadelva

niolav@encono.no

+47 91353850

© 2016 ENCONO AS

frank made this